Friday, August 29, 2008

Intipati bajet 2009 'kerajaan prihatin'


Aug 29, 08 4:22pm

Berikut adalah intipati Bajet 2009 yang
dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk
Seri Abdullah Ahmad Badawi, di Dewan
Rakyat hari ini.

bullet buttonBajet 2009 - naik 5.1 peratus dari
tahun lalu. Dari jumlah itu RM154.2
bilion bagi peruntukan mengurus
manakala RM53.7 bilion bagi
peruntukan pembangunan.

bullet buttonPeruntukan pengurusan - RM86.3
bilion atau 56.6 peratus (pemberian
dan kenaan bayaran tetap); RM38
bilion (emolumen), RM26.5 bilion
(perkhidmatan dan bekalan),
RM2.4 bilion (pembelian aset)
dan RM1 bilion (perbelanjaan lain).

bullet buttonPeruntukan pembangunan -
RM27.8 bilion (sektor ekonomi -
pertanian, perindustrian,
perindustrian dan infrastruktur),
RM17.8 bilion (sektor sosial -
pendidikan, kesihatan dan
perumahan), RM4.1 bilion
(sektor keselamatan), RM2.1
bilion (pentadbiran) dan RM2 bilion
(simpanan luar jangka).

bullet buttonBajet 2009 menumpukan kepada
langkah-langkah yang akan memastikan
kesejahteraan yang telah dibina
selama ini terus terjamin dan
untuk itu adalah penting
diperkukuhkan daya tahan
ekonomi supaya negara berupaya
menangani kesan persekitaraan
luar yang semakin sukar.

bullet buttonBertemakan Kerajaan Prihatin,
Bajet 2009 tertumpu kepada tiga
strategi khusus iaitu, menjamin
kesejahteraan rakyat, membangun
modal insan berkualiti dan
memperkukuh daya tahan negara.

bullet buttonKerajaan akan melaksanakan
pelbagai langkah bertujuan
meringankan beban kos sara hidup,
terutamanya ke atas golongan
berpendapatan rendah dan yang
kurang bernasib baik.

Jaringan keselamatan sosial

Kerajaan telah menaikkan tahap
kelayakan pendapatan isi rumah
bagi pemberian bantuan kebajikan
di bawah Jabatan Kebajikan
Masyarakat. Kelayakan pendapatan
isi rumah kini ditingkatkan daripada
RM400 sebulan kepada RM720
sebulan untuk semenanjung,
RM830 sebulan untuk Sarawak
dan RM960 untuk Sabah.

bullet buttonMenghargai jasa pesara, dan
bagi membantu pesara
berpendapatan rendah yang
menghadapi kesukaran untuk
menampung sara hidup harian,
pesara kerajaan yang telah
berkhidmat sekurang-kurangnya25 tahun
akan menerima pencen tidak
kurang daripada RM720 sebulan
mulai 1 Januari 2009.

bullet buttonKerajaan akan menubuhkan satu
tabung khas berjumlah RM25 juta
bagi menyalurkan pemberian
kewangan kepada keluarga yang
hilang punca punca pendapatan
secara mengejut seperti akibat kemalangan.

bullet buttonMemandangkan tanggungjawab besar
ibu pelihara di Rumah Tunas Harapan,
kerajaan telah menaikkan jumlah
Elaun Ibu Pelihara daripada RM600
kepada RM1,000 sebulan. Kenaikan
ini berkuatkuasa mulai 1 September 2008.

Membasmi kemiskinan

bullet buttonKadar kemiskinan dikurangkan
dari 5.7 peratus pada 2004 kepada
3.6 peratus pada tahun 2007.

bullet buttonKerajaan telah menyediakan RM50
juta dibawah Program Bantuan Rumah
untuk membina 1,400 rumah
baru dan membaikpulih 1,000 buat rumah.

bullet buttonUsaha akan terus diambil untuk
meningkatkan pendapatan dan kualiti
hidup rakyat di Sabah dan Sarawak,
terutamanya untuk mempertingkatkan
kemudahan asas, seperti bekalan elektrik,
air dan jalan luar bandar. Untuk ini,
RM580 juta disediakan bagi Sabah
dan Rm420 juta untuk Sarawak.

bullet buttonIsi rumah yang membayar bil
elektrik RM20 dan ke bawah sebulan
tidak perlu menbayar bil elektrik
berkuatkuasa 1 Oktober 2008
sehingga akhir 2009.

bullet button Pertumbuhan Keluaran Dalam
Negara Kasar (KDNK) Malaysia
ialah 6.3 peratus bagi suku kedua
2008, menjadikan pertumbuhan
setengah tahun pertama tahun ini
pada tahap 6.7 peratus.

bullet buttonRebat cukai pendapatan dinaikkan
dari RM350 kepada RM400 bagi
pendapatan bercukai RM35,000.
Ekoran itu 100,000 pembayar cukai
dari golongan berpendapatan rendah,
tidak lagi dikenakan cukai.

bullet buttonDuti import atas beberapa barangan
pengguna - pengisar makanan, periuk nasi, ketuhar gelombang mikro dan cerek elektrik -
dikurangkan dari antara 10 hingga 60
peratus kepada 5 hingga 30 peratus.

bullet buttonCukai jalan bagi kenderaan penumpang
bersendirian berenjin diesel milik individu
dan syarikat, dikurangkan mengikut kadar
cukai jalan kenderaan berenjin petrol,
mulai 1 September 2008.

Orang Kurang Upaya (OKU)

bullet buttonMemberi elaun RM150 sebulan
kepada Orang Kurang Upaya (OKU).

bullet buttonMurid OKU di sekolah pendidikan
khas akan ditambah dari RM50 kepada
RM150.

bullet buttonBayaran insentif RM200 sebulan
untuk pembantu guru di sekolah
pendidikan khas.

Kakitangan kerajaan

bullet buttonBayaran bonus sebulan gaji bagi 2008 atau
minimum RM1,000 dalam dua bayaran
pada September dan Disember ini.

bullet buttonTempoh pinjaman perumahan dilanjutkan
dari 25 tahun kepada 30 tahun bagi pinjaman baru

bullet buttonKemudahan pinjaman perumahan
bagi kerja ubahsuai rumah yang tidak
dibeli melalui pinjaman perumahan kerajaan

bullet buttonBuka panel insurans pinjaman
perumahan kerajaan kepada semua
syarikat insurans yang layak. Pada
masa ini ia terhad kepada lima syarikat sahaja.

Pembangunan Koridor Pertumbuhan

bullet buttonIskandar Malaysia - Peruntukan
tambahan RM300 juta di bawah Dana
Pelaburan Strategik disediakan bagi
melaksanakan projek perkongsian
sektor awam dan swasta, seperti
pengangkutan, perkhidmatan kesihatan,
pendidikan dan industri kreatif.

Pelancongan

bullet buttonKerajaan sedia peruntukan RM50
juta untuk kerja pemuliharaan di
Pulau Pinang dan Melaka, yang akan
dikendalikan oleh badan bukan kerajaan
dan sektor swasta.

Pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM)

bullet buttonPeruntukan RM5.4 bilion untuk
tingkatkan keupayaan PDRM - RM4.8
bilion bagi belanja mengurus dan
RM600 juta belanja pembangunan.

bullet button Peruntukan RM200 juta bagi
pembinaan ibupejabat, balai dan
pondok polis di seluruh negara.

bullet button

Semua premis perniagaan yang
memasang alat kawalan keselamatan
di beri Elaun Modal Dipercepatkan
yang boleh dituntut sepenuhnya
dalam tempoh satu tahun.

Pengangkutan

bullet button

K'jaan sedia kemudahan pinjaman
mudah melalui dana pengangkutan
awam RM3 bilion di bawah Bank
Pembangunan Malaysia Berhad
untuk biayai perolehan aset bas dan rel

bullet button

Pengurangan 50 peratus bayarn
tol bagi semua bas, kecuali di pintu
masuk sempadan iaitu Tambak
Johor, Link Kedua dan Bukit
Kayu Hitam untuk tempoh dua tahun
mulai 15 September 2008.

bullet buttonKecekapan pengangkutan awam
ditingkatkan melalui perbelanjaan
RM35 bilion dari 2009 hingga 2014.

Kesihatan

bullet button Duti eksais spesifik ke atas rokok
dinaikkan sebanyak 3 peratus sebarang
- dari 15 sen kepada 18 sen.

bullet button Dengan ini, cukai untuk
sekotak rokok 20 batang kini
meningkat sebanyak 60 sen.


- Kadar bayaran insentif pakar
perubatan akan dinaikkan untuk 3,800
pegawai dengan perbelanjaan
tambahan RM26 juta.

bullet button Kadar bayaran insentif pasukan
perubatan udara di Sabah dan
Sarawak dinaikkan.

bullet button Bagi pembantu perubatan, kadar bayaran
dinaikkan dari RM20 kepada RM30
satu penerbangan pergi balik.

bullet button Bagi jururawat pula, dari RM15
kepada RM30 satu penerbangan pergi balik.

CnP from Malaysiakini.com

0 comments: